Chim yến đảo và chim yến nhà khác nhau thế nào?


Các Bác cho em hỏi cách phân biệt chim yến nhà và chim yến đảo khác nhau như thế nào? có cách nào nhìn qua có thể phân biệt được không? và cho em hỏi chim yên đảo có vào làm tổ trong nhà không hay sau khi kiếm ăn chúng bay về đảo yến
Xin các Bác chỉ giáo. thanks