Muốn nghề nuôi chim yến phát triển ngày càng mạnh thì cần pháp có các biện pháp quy hoạch.

Nghề nuôi chim yến để phát triển cần nhiều giải pháp
Nhà nuôi yến


Đến nay, mới có Khánh Hòa cùng với Phú Yên, Ninh Thuận, Trà Vinh tiên phong thực hiện công tác quy hoạch phát triển tài nguyên yến đảo thiên nhiên và quy hoạch vùng nuôi chim yến trong nhà. Tại Khánh Hòa, UBND tỉnh đã ban hành đề án quy hoạch phát triển và quản lý các hang, đảo yến trên vùng biển tỉnh đến năm 2020. Hiện nay, Công ty Yến sào Khánh Hòa đang quản lý, khai thác 32 đảo yến với 169 hang yến. Theo đề án, Công ty quy hoạch phát triển thêm 63 đảo và hang yến mới có tiềm năng trên địa bàn tỉnh.

Về định hướng quy hoạch phát triển nuôi chim yến đảo, sẽ tiếp tục phát triển ổn định và nâng cao hiệu quả số lượng quần thể và sản lượng ở các địa phương đã phát triển yến đảo thiên nhiên gồm: Khánh Hòa, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận. Theo kết quả khảo sát, tiềm năng phát triển chim yến đảo thiên nhiên tại Đà Nẵng, Bình Thuận, Quảng Ngãi rất lớn. Vì vậy, cần quy hoạch hang đảo vùng ven biển các tỉnh này để phát triển nghề nuôi chim yến đảo trong tương lai; đồng thời đề xuất các vùng tiềm năng để quy hoạch ưu tiên phát triển nuôi chim yến nhà.

Theo Thạc sĩ Lê Hữu Hoàng đã đề xuất hàng loạt giải pháp để phát triển nghề nuôi chim yến. Đó là các giải pháp về chính sách; khoa học và công nghệ; nguồn thức ăn, môi trường sinh thái nghề yến; bảo vệ quần đàn chim yến; tuyên truyền, giáo dục, vận động trong dân; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực (đào tạo chuyên gia kỹ thuật, lao động chuyên môn hóa trong lĩnh vực ngành nghề nuôi chim yến, tiến tới thành lập Học viện Yến sào Việt Nam - trường học kỹ thuật chính thống và chuyên sâu về ngành nghề yến sào); xây dựng, quản trị nhà yến tối ưu; hợp tác liên kết phát triển giữa 4 nhà: nhà nước, nhà nông, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học; thành lập Hiệp hội Yến sào Nam Trung bộ và Tây Nguyên; hợp tác vùng; chế biến nâng cao giá trị sản phẩm sau thu hoạch (nghiên cứu sản xuất thực phẩm chức năng từ yến, nâng cao giá trị gia tăng của yến sào); xây dựng thương hiệu phát triển bền vững; thị trường và xúc tiến thương mại; phối hợp quản lý ngành nghề các địa phương.  Toyenbinhduong.com